يکشنبه, 6 فروردين 1402
ایپراتروپیوم برماید - سالبوتامول

 

نام ژنریک دارو: ایپراتروپیوم برماید/ سالبوتامول سولفات

 نام برند دارو: ایپراترکس - اس

شکل دارو: اسپری دهانی با دوز اندازه گیری شده

دوز دارو: در هر دوز دارو، 20 مایکروگرم ماده موثره ایپراتروپیوم برماید و 100 مایکروگرم سالبوتامول سولفات موجود می باشد.

 کاربرد دارو (اندیکاسیون): این محصول برای درمان آسم حاد، بهبود عملکرد ریه و کاهش خطر تشدید های بعدی  آسم به کار می رود.

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک

 

سند HTML[~cls=~]


اطلاعات تماس
آدرس : تهران- كيلومتر 4 جاده مخصوص كرج صندوق پستی: 1739-1
تلفن: 56753655 فکس: 56753646
صدای مشتریان (موارد دارویی): 02144568123

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0