• ساعت : ۲۳:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ 
    /  3
شرکت داروسازی جابر ابن حیان
مراسم رسمی تودیع و معارفه مدیرعامل شركت داروسازی جابربن حیان
روابط عمومی شرکت داروسازی جابر ابن حیان
مراسم تودیع و معارفه جناب آقای دکتر عبداله پور به عنوان مدیر عامل شرکت داروسازی جابربن حیان روز دوشنبه 1401/12/15 با حضور هیئت مدیره شرکت داروسازی جابربن حیان برگزار گردید.

 

 

 

مراسم رسمی تودیع و معارفه جناب آقای دکتر عبداله پور به عنوان مدیر عامل شرکت داروسازی جابربن حیان روز دوشنبه 1401/12/15 با حضور هیئت مدیره شرکت داروسازی جابربن حیان برگزار گردید. در این مراسم اعضاء هیئت مدیره از  عملکرد مطلوب جناب آقای دکتر صفاری قدردانی نمودند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0