• ساعت : ۱۴:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ 
شرکت داروسازی جابر ابن حیان
دومین كنگره ملی رویكردهای نوآورانه در سیستم بیولوژی و داروسازی
روابط عمومی شرکت داروسازی جابر ابن حیان
به گزارش روابط عمومی داروسازی جابر ابن حیان، اولین روز از دومین کنگره ملی رویکردهای نوآورانه در سیستم بیولوژی و داروسازی، امروز با استقبال گسترده دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در سالن همایش بیمارستان فرهیختگان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی داروسازی جابر ابن حیان، اولین روز از دومین کنگره ملی رویکردهای نوآورانه در سیستم بیولوژی و داروسازی، امروز با استقبال گسترده دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در سالن همایش بیمارستان فرهیختگان برگزار گردید.

img_3437.jpgimg_3426.jpgimg_3298.jpg

شایان ذکر است شرکت داروسازی جابر ابن حیان اسپانسر دومین کنگره ملی رویکردهای نوآورانه در سیستم بیولوژی و داروسازی، نیز بود در روز دوم این همایش دکتر مصطفی صفاری مدیر عامل محترم شرکت داروسازی جابر این حیان از اساتید برجسته داروسازی و بیولوژی کشور برای مدعوین که اکثرا از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران بودند به ارائه سخنرانی در خصوص دستاوردهای شرکت داروسازی جابر ابن حیان  پرداختند.در این همایش همانند دیگر همایش ها شرکت داروسازی جابر ابن حیان دارای غرفه در بخش نمایشگاه و نیز ارائه محصولات دارویی شرکت برای دانشجویان و بازدید کنندگان عزیز بود.

img_3636.jpg

img_3709.jpg

img_3978.jpg

img_3973.jpg

 

همچنین جناب آقای دکتر خوشدل رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، جناب آقای دکتر هاشمیان معاون پژوهشی سابق دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، جناب آقای دکتر پارسا نیا معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، سرکار خانم دکتر موسوی معاون پژوهشی دانشکده داروسازی، سرکار خانم دکتر نصرآبادی رئیس دانشکده پرستاری، مامائی، سرکار خانم دکتر جعفری آذر رئیس دانشکده داروسازی و دبیر علمی سمینار از غرفه داروسازی جابر ابن حیان بازدید کردند.

img_3790.jpg

گفتنی است دومین کنگره ملی رویکردهای نوآورانه در سیستم بیولوژی و داروسازی طی دو روز در روزهای 3 و 4 اسفند به همت معاون پژوهشی بیمارستان فرهیختگان و با همکاری دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در بیمارستان فرهیختگان برگزار گردید

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0