باتوجه به اينكه بيشتر توليدات جابر ابن حيان را فراورده هاي تزريقي تشكيل مي دهند پيش بيني  هاي لازم جهت رعايت اصول توليد محصولات استريل با كمك دانش و فن آوري روز به عمل آمده است و فرآيند توليد،بسته بندي ،جابجائي و انبارش به گونه اي طراحي گرديده كه ضمن حفظ سلامت كاركنان و محيط زيست ،امكان آلودگي متقابل (Cross- Contamination) به حداقل برسد.

در جابر ابن حيان فرآيند توليد بر دواصل استوار است.

 استانداردها و مقررات GMP

 اعتماد به نفس حاصل از سالها تجربه در زمينه توليد فراورده هاي داروئي
 
محصولات داروسازی جابر ابن حیان

شرکت داروسازی جابر ابن حیان یکی از شرکتهای پیشگام در تولید آنتی بیوتیکهای خوراکی است که در حال حاضر دارای خطوط تولید قرص، کپسول، ساشه و سوسپانسیون آنتی بیوتیکی از دسته پنی سیلین و سفالوسپورین می باشد



6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0