• ساعت : ۰۶:۰۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ 
مناقصه سرویس ایاب و ذهاب
شرکت داروسازی جابر ابن حیان
آگهی مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان

screenshot_۲۰۲۲۰۵۰۱-۱۰۵۷۲۱_pdf reader.jpg

شرکت داروسازی جابرابن حیان در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای سابقه در این زمینه به مدت یکسال از تاریخ 1401/03/01 لغایت 1402/02/31 واگذار نماید. لذا متقاضیان شرکت در مناقصه میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه و اطلاع از شرایط آن ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی به نشانی : کیلومتر 5 جاده مخصوص کرج ، شرکت داروسازی جابرابن حیان مراجعه فرمایند.

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0