• ساعت : ۰۴:۰۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ 
روز جهانی كار و كارگر خجسته باد
شرکت داروسازی جابر ابن حیان
کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند

 

 

روز کار و کارگر.jpg

کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند
زیرا چرخش دست و بازوی آنها باعث چرخش چرخه های زندگی جامعه و امتداد رگه های حیات در مجاری هستی است
روز جهانی کار و کارگر خجسته باد

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0