• ساعت : ۱۸:۲۷:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ 
تزریق دز دوم واکسن کووید-۱۹
تزریق دز دوم واكسن كووید-۱۹ جهت كاركنان شركتهای داروسازی در پایگاه واكسیناسیون جابرابن حیان

تزریق دز دوم واکسن کووید-۱۹ جهت کارکنان شرکتهای داروسازی در پایگاه واکسیناسیون جابرابن حیان _ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.14.0
    V6.0.14.0