• ساعت : ۱۷:۵۷:۲۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ 
آغاز تزریق دز دوم واکسن کرونا
آغاز تزریق دز دوم واكسن كرونا

آغاز تزریق دز دوم واکسن کرونا جهت کارکنان شرکتهای داروسازی در پایگاه واکسیناسیون جابرابن حیان _ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷

 

 

 

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.14.0
    V6.0.14.0