• ساعت : ۱۹:۴۸:۴۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ 
ادامه اجرای طرح واکسیناسیون
ادامه اجرای طرح واكسیناسیون كووید-۱۹

ادامه اجرای طرح واکسیناسیون کووید-۱۹ جهت کارکنان شرکتهای داروسازی در پایگاه واکسیناسیون جابرابن حیان _ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0