• ساعت : ۱۶:۱۰:۳۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ 
ادامه اجرای طرح واکسیناسیون
ادامه اجرای طرح واكسیناسیون كووید-۱۹

ادامه اجرای طرح واکسیناسیون کووید-۱۹ جهت کارکنان شرکتهای داروسازی در پایگاه واکسیناسیون جابرابن حیان _ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

 

 

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0