• ساعت : ۱۷:۴۹:۴۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ 
ادامه اجرای طرح واکسیناسیون
ادامه اجرای طرح واكسیناسیون كووید-۱۹ جهت كاركنان شركتهای داروسازی در پایگاه واكسیناسیون جابرابن حیان ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

ادامه اجرای طرح واکسیناسیون کووید-۱۹ جهت کارکنان شرکتهای داروسازی در پایگاه واکسیناسیون جابرابن حیان _ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

 

 

 

 

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0