• ساعت : ۱۳:۲۰:۵۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ 
افتتاحیه خطوط پنی سیلین خوراكی در آستانه شصتمین سالگرد تاسیس شركت جابر ابن حیان

افتتاحیه خطوط پنی سیلین خوراکی در آستانه شصتمین سالگرد تاسیس شرکت جابر ابن حیان

 

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0