• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ 
    /  2
معرفی PHR160 و بهترین زمان استفاده از آن در فاز اول كرونا
موشن گرافیک معرفی PHR 160 جابر ابن حیان بهترین زمان استفاده فاز اول کرونا
معرفی PHR160 شاهکار داروسازی جابر ابن حیان اسپری دهانی استنشاقی بهترین زمان استفاده از آن در فاز اول کرونا سبب جلوگیری از کاهش اکسیژن سطح خون و رفتن به کما کاهش عوارض ریوی

 

کلمات کلیدی #معرفی #PHR160 #PHR_160 #بهترین #زمان #استفاده #فاز #اول #فاز_اول #بیماری #تحقیقات #محققین #موشن_گرافیک #جابر_ابن_حیان #متخصص #ایران #موشن_گرافیک #موشن #گرافیک #نزدیک #یک #سال #ایرانی #شاهکار #ویروس #منحوس #درمان #مهم #کار #تأیید #وزارت #بهداشت #مجوز #رسمی #تولید #کاهش ‎#عوارض #غفلت #رحم #داروسازی #اسپری #دهانی #استنشاقی #کما #یاذرلو #بیست_و_سی #20:30 #سطح #پایین #اکسیژن #خون #آگاهی_بخشی #جان #آرامش #چشم #آشفته بازار #نجات #هموطن #انتشار #ریوی #کووید19 #کرونا #Covid2019

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۶

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0