• ساعت : ۸:۴۴:۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 
طراحی، ساخت و بهره برداری از تونل ضدعفونی

شرکت داروسازی جابر ابن حیان در راستای ارتقای سطح ایمنی و بهداشت پرسنل و مراجعه کنندگان در جهت اجرای پروتکل ابلاغی وزارت بهداشت و وزارت کار و امور اجتماعی در راستای مبارزه با بیماری کرونا، اقدام به طراحی، ساخت و بهره برداری از تونل ضدعفونی مه پاش نموده است.
این تونل به صورت بومی و توسط مهندسین فنی و مهندسی شرکت طراحی و ساخته شده است.

 

 

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.14.0
    V6.0.14.0