عنوان : بازدید از غرفه هلدینگ شفا دارو
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ 
ساعت : ۱۳:۸:۵۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بازدید دکتر فرهاد زرگری مدیرعامل محترم هلدینگ شفادارو و دکتر مهدی زرین مدیرعامل محترم داروسازی جابرابن حیان از غرفه هلدینگ شفا دارو ،  نمایشگاه ایران فارما ۲۰۱۹بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0