عنوان : مراسم تقدیر از كارگران نمونه شركت های داروسازی جابرابن حیان و راموفارمین
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ 
ساعت : ۱۲:۲۱:۵۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

مراسم تقدیر از کارگران نمونه شرکت های داروسازی جابرابن حیان و راموفارمین با حضور مدیرعامل ، معاونین و مدیران محترم شرکت سرمایه گذاری شفا دارو و مدیرعامل و مدیران محترم شرکتهای داروسازی جابرابن حیان و رامو فارمین

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0