عنوان : حضور شركت داروسازی جابر ابن حیان و راموفارمین
زير عنوان : در سیزدهمین برنامه علمی پزشکان عمومی ایران
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ 
ساعت : ۱۰:۵:۲۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

حضور شرکت داروسازی جابرابن حیان و راموفارمین زیر مجموعه هلدینگ شفا دارو در سیزدهمین برنامه علمی انجمن پزشکان عمومی ایران

تهران سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران

97/08/02 لغایت 97/08/04

 

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0